Два таймера за по 100 минути с минимален цикъл от 5 секунди