Въпроси и решаване на спорове

При спор Ползвателят/Клиентът – физическо лице може да се обърне към съответните органи за алтернативно решаване на спорове – помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. При спор свързан с онлайн продажба може да използвате сайта за онлайн решаване на спорове (ОРС) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG%20(%D0%9E%D0%A0%D0%A1).